Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Úzkost LÁDVÍ

Galerie » Události » Úzkost

ÚZKOST  ● SKUPINA LÁDVÍ

Doba trvání výstavy: 10. 5. – 21. 6. 2024

 

Skupina Ládví ve složení Jan Haubelt, Jiří Thýn, Tomáš Severa a Adéla Svobodová společně vytváří pro prostor Olga instalaci plnou emocí, pocitu ohrožení, ale i smíření. Jako had se vine skrze prostor galerie, nemá začátek ani konec.

Úzkost

10. května - 21. června 2024


Prostor Olga
Nad Primaskou 821/1
Praha 10 - Strašnice

Sdílet

Druhá výstava z cyklu DĚDICTVÍ KOLEKTIVŮ: ADAPTACE A PROMĚNA. Cyklus pro rok 2024 volně navazuje na roky předcházející (2023 – RODIČOVSKÁ, 2022 – DCERY SYNOVÉ MATKY OTCOVÉ) a rozšiřuje je o dimenzi sociálních vazeb, vztahů a forem, kde spolupráce a kolektiv jsou nahlíženy jako nezbytné aspekty udržitelnosti a přežití.

 

Manifest Technologické Závislosti a Sociální Nestability

Vstoupili jsme do éry, kde se naše existence prolíná s neustálými vlnami technologického pokroku. Doposud jsme se nechávali ukolébat sliby moderního věku – sliby propojeného sjednoceného světa, snadného přístupu k informacím a komunikace bez hranic. Naše závislost na technologiích se stala poutem, které nás svazuje, místo toho aby nás osvobozovala.
Naše duše upadají do digitálního zajetí, kde se ztrácí mezilidské vztahy a autenticita.
Naše závislost narušuje nejen naše vztahy, ale i naši schopnost být sami sebou. Stáváme se otroky neustálého online připojení a zapomínáme na hluboké lidské potřeby a touhy. Naše identita je rozptýlena do digitálního prostoru, kde se ztrácí smysl pro skutečnost a sebepojetí. Současně se stáváme svědky rostoucí sociální nestability, která je podnícena rozpory a polarizací ve společnosti. Technologický pokrok, místo aby nás spojoval, nás často vzdaluje a zesiluje naše rozdíly. Nerovnost se prohlubuje, zatímco sociální vazby se rozpadají.
Jsme svědky vykořenění a ztráty sounáležitosti, která vyplývá z tohoto rozvratu.
Je na čase vzepřít se této technologické závislosti a sociální nestabilitě. Je na čase obnovit rovnováhu mezi technologiemi a lidskými hodnotami. Je na čase, abychom se spojili a vybudovali společnost, která je odolná vůči tlakům digitální éry. Je na čase, abychom znovu objevili hodnotu lidského kontaktu a empatie. Nemůžeme čekat, že se tato změna stane sama od sebe. Musíme jednat nyní. Musíme se spojit, abychom zvrátili tuto spirálu závislosti a nestability. Musíme se vrátit k jádru našeho lidského bytí a znovuobjevit sílu lidského spojení.
Chat GPT

LÁDVÍ
Tento manifest je naším výzvou k akci. Je to volání k obnově rovnováhy mezi technologiemi a lidskou podstatou. Je to naše povinnost jako jednotlivců i jako společnosti, abychom se postavili proti vlnám technologické závislosti a sociální nestability a vybudovali svět, který je založen na lidské důstojnosti, solidaritě a soucitu.

 

Projekt galerie je realizován s finanční podporou úřadu MČ Praha 10, hl. m. Prahy a Ministerstva kultury ČR.

Prostor Olga s galerií je pro veřejnost otevřen každou středu a čtvrtek od 15 do 19 hodin. Výstavu můžete navštívit i během doprovodných akcí. Nebo po domluvě na telefonu 777 557 828.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.