Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Rozšířená působnost

Galerie » Události » Rozšířená působnost

ROZŠÍŘENÁ PŮSOBNOST
KOLEKTIV PRO UKONČOVÁNÍ ÚZKÉ SPECIALIZACE

Výstava: 21. března – 2. května 2024

 

Kde se vzal KPUÚS? Kolektiv vnikl kolem roku 2018 na troskách jiného kolektivu POLE, který byl činný přibližně od roku 2009 do roku 2015 a KPUS v mnohém navázal na jeho “odstředivé” tendence. POLE byl kolektiv, který vznikl z přátelství, ale také frustrace jeho členstva z odtržení tehdejší české umělecké scény od politiky a společnosti. V POLI jsme se však chtěli vymezit i k existujícímu politicky a sociálně angažovanému umění dekády nultých let, které bylo přítomné, ale politiku podle nás spíše estetizovalo, než že by se odvážilo estetiku politizovat nebo do politických procesů vstoupit jinak než svou “provokativností” a okázalou revoltou. Vnímali jsme jako problematické, jak se tehdejší reprezentanti a reprezentantky “angažovaného umění” obávali toho, co jsme považovali za skutečné angažmá-jakémukoli přímému spojení s reálnými politickými aktéry, aby se příliš “nezašpinili”. Když už byla politická a sociální témata přítomná, tak zpravidla z pozice umělecké autonomie. Identifikovat se s levicí bylo problematičtější než dnes, ale právě o službu aktérům vymezujícím se vůči pravicové vládě “ rozpočtové odpovědnosti” po parlamentních volbách 2010 nám tehdy šlo. Jedna z prvních větších výstav POLE (Možnosti studentského života II) byla součástí studentských protestů proti zavedení školného. Byli jsme součástí iniciativ, jako ProAlt, podíleli se na velké odborářské stávce 2012, kde jsme vytvářeli přímo na ústředí odborů protestní alegorické vozy, pomáhali jsme evakuovat Muzeum dělnického hnutí. Rozpad POLE souvisel jak s ochlazováním některých přátelství, partnerství nebo autorských tandemů ve skupině, zakládáním rodin, tak různým pohledům na to, nakolik je vůbec vhodné účastnit se uměleckého, galerijního, akademického či aktivistického provozu, a pokud ano, tak jakým způsobem. Štěpili jsme se také politicky. Od rozpadu POLE je bývalé členstvo součástí mnoha uskupení a iniciativ levého spektra od liberálních po konzervativní, od postautonomních po systémové.

Zkušenost kolektivní politicky a sociálně angažované umělecké tvorby však byla pro mnohé z nás formativní, a přestože pokračujeme po rozdílných trajektoriích, tak se do našich aktivit vrací. Jedním z mnoha pohrobků POLE je KPUÚS.

Kolektiv pro ukončování úzké specializace vznikl roku 2018 a je ze své podstaty amébní. Z principu se mění nejen jeho členstvo, ale také prostředí, v kterém operuje a témata, kterými se zabývá. Jedinou pozorovatelnou spojnicí je motivace členstva překonávat vlastní úzkou specializaci a vytvářet veřejné povědomí o rizicích se specializací spojených. KPUÚS gravituje kolem pojmů: práce, třídní zkušenosti a odcizení.

Dosavadním jediným veřejným vystoupením kolektivu bylo provozování flotačního tanku přístupného veřejnosti v galerii Tranzit.sk v roce 2018. V senziorické deprivační komoře mohla veřejnost projít hluboce relaxační a psychedelickou zkušenosti a skrze strukturovaný rozhovor pak tuto zkušenost vztáhnout k otázkám spojeným s pocitem odcizení při výkonu svých povolání a společenských rolí.

V představení kolektivu v prostoru Olga s názvem Rozšířená působnost přetváříme prostor na multisenzorickou místnost (využívanou v metodě Snoezelen, Senzorická integrace atp.) což je paralela k tomu, co se v kontextu umění nazývá instalací. Společně s teoretikem arte util Stephenem Wrightem věříme, že se dají vytvářet díla s dvojí ontologií-mohou “být” uměleckými díly a paralelně “být” také jiným způsobem. V multisenzorické místnosti /instalaci proběhne několik seancí / happeningů, které se s prvky metody snozelen a dalších zaměří právě na překonávání úzké specializace participantů. Jako audio byly pak k dispozici také dalším uživatelům a návštěvníkům Olgy.

PUSŤTE SI AUDIO ROZHOVOR S MAGDALENOU OPLETALOVOU

Rozšířená působnost

21. března - 2. května 2024


Prostor Olga
Nad Primaskou 821/1
Praha 10 - Strašnice

Sdílet

První výstava z cyklu DĚDICTVÍ KOLEKTIVŮ: ADAPTACE A PROMĚNA. Cyklus pro rok 2024 volně navazuje na roky předcházející (2023 – RODIČOVSKÁ, 2022 – DCERY SYNOVÉ MATKY OTCOVÉ) a rozšiřuje je o dimenzi sociálních vazeb, vztahů a forem, kde spolupráce a kolektiv jsou nahlíženy jako nezbytné aspekty udržitelnosti a přežití.

Projekt galerie je realizován s finanční podporou úřadu MČ Praha 10, hl. m. Prahy a Ministerstva kultury ČR.

Prostor Olga s galerií je pro veřejnost otevřen každou středu a čtvrtek od 14 do 18 hod. Výstavu můžete navštívit i během doprovodných akcí. Nebo po domluvě na telefonu 777 557 828.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.