Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledáme příběhy Parku Františka Suchého

Bubahof » Hledáme příběhy Parku Františka Suchého

Hledáme příběhy Parku Františka Suchého

Projekt sběru vzpomínek vznikl jako reakce na Korona-virovou krizi. Opatření proti šíření nákazy znemožnila na delší dobu hromadné akce i v Parku Františka Suchého a izolovala lidi v domácnostech. Nevíme, jestli nás čekají dříve nebo později podobné krize, proto hledáme model, jak budovat místní komunitu, solidaritu a sounáležitost i v takové situaci.

Jsme na začátku, proto hledáme partnery, kteří se historií Strašnic zabývali nebo stále zabývají a starousedlíky, kteří ještě pamatují park ze 70-tých let nebo stavbu metra, která dala parku dnešní podobu.

Společně s místními spolky a kulturními aktéry na Desítce, s kterými již rok spolupracujeme na obnově parku (Paměť národa, Dům čtení….) chceme také hledat způsob komunikace, abychom oslovili off-line i on-line hlavně starší generaci, a zapojit ji bezpečně a komfortně do příběhu parku FS.

Pokud se nám podaří získat si důvěru lidí, může být projekt platformou setkávání i v dobách nečekaných krizí. Taková dlouhodobá kontinuita je pro nás zásadní.

Společně s odborníky, pamětníky i fanoušky projektu chceme vytvořit archiv vzpomínek a dokumentů na toto trochu skryté ale i historicky unikátní místo. Forma prezentace vyplyne ze společné práce, tak aby inspirovala další u účasti na dlouhodobém budování paměti tohoto místa.

Cílem projektu je aktivovat lidi ke spolupráci a participaci na něčem zajímavém a užitečném, a to vše z bezpečí domova, pomocí současných on-line technologií. Převážně starší lidé se v období epidemie věnují doma vzpomínkám a my bychom jim rádi umožnili tyto společně sdílet a zaznamenat mizející paměť místa a zdejší komunity. Výsledkem bude dolouhodobý projekt dokumentace, ale vlastním cílem aktuálního projektu je propojit osamělé lidi a inspirovat je k smysluplné činnost.

Něco z historie

Park Františka Suchého je malý kus zeleně hned za Vinohradským hřbitovem směrem ke Strašnicím. Byla to vždy úhlopříčná cesta, která obcházela hřbitov na východní straně a spojovala dolní Vršovickou silnici s horní Vinohradskou. Okolní výstavba ve 40. letech dala parku čtvercový tvar, ale zachovala v něm fragment pra-původní úhlopříčné zkratky. V 50. letech zde patrně v akci „Z“ vymýtili hřiště, které v době normalizace postupně zarostlo. Při stavbě metra do Strašnic zde roku 1987 vztyčili inženýři metrostavu barevné větráky, a dali tak parku současnou podobu. Tak vznikl malý pupek zeleně s pra-původní cestou a normalizačním „Centre Pompidou“.

Opečovat kvetoucí louku v parku Fr. Suchého

Park Františka Suchého
27. března 2024
Navštívit Olgu a zabydlet park

Park Františka Suchého, Prostor Olga
7. října 2023
Slavnostní oběd V.

Park Františka Suchého
3. září 2023

Bezejmenný park, i když podle pamětníků se mu po válce a až do 80let říkalo park partyzánů, radnice Prahy 10, ve spolupráci s Pamětí národa, nazvala roku 2015 po Františku Suchém. Slavnostnímu osazení cedule byl přítomen i tehdy 88 letý František Suchý, účastník odboje, za který si odseděl 12 let v komunistickém žaláři. Původně navrhnul Mikuláš Kroupa pojmenovat park po něm, ale jelikož není zvykem dávat jména parků po ještě žijících osobnostech, byl pojmenován po jeho otci, také Františku Suchém, předválečném řediteli Strašnického krematoria. Otec František i se synem, za války schovávali popel popravených nacisty a po válce byl také komunisty zatčen, i se svou manželkou Olgou.

Pro více informací volejte Jan Vincenec +420 720 361 043.

S podporou MČ Prahy 10 a Magistrátu hlavního města Prahy.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.