Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Park Františka Suchého

Bubahof » Park Františka Suchého

Park Františka Suchého

Bubahof vykročil za zdi vnitrobloku a s podobně starostivou péčí obnovil zapomenutý strašnický park, pojmenovaný roku 2015 po Františku Suchém, řediteli místního krematoria. Ten v době druhé světové války riskoval svůj život, když tajně zapisoval jména popravených nacisty, a potažmo i po jeho synovi, jenž se stejnou statečností čelil komunistické perzekuci, když se podílel na dalším uchovávání paměti na oběti komunistické zvůle.

V parku od roku 2019 pořádá místní spolek oslavy výročí narození Fr. Suchého a Slavnostní oběd zvoucí k bíle prostřeným stolům všechny sousedy, kteří mají zájem. Vtiskl dle návrhu výtvarníka Michala Pěchoučka parku nové tematické vizuální prvky a obnovil neutěšený stav mobiliáře, který pravidelně obnovuje. Společenství lidí i spolků kolem parku se rozrůstá a pomalu naplňuje původní záměr obnovy parku jako udržitelného a bezpečného místa, kde společně tvoříme nové tradice.

Zázemím pro akce se na jaře roku 2021 stala Olga, otevřený komunitní prostor s galerií a předzahrádkou, jenž symbolicky nese jméno manželky a matky Františků Suchých a svou polohou k parku přiléhá.

Dva příběhy boje proti totalitě

Původně bezejmenný park v pražských Strašnicích, ač podle pamětníků se mu po válce až do 80. let říkalo park partyzánů, se dočkal svého jména roku 2015. Zásluhou Paměti národa a úřadu MČ Prahy 10 název připomíná památku ředitele strašnického krematoria pana Františka Suchého. Slavnostnímu osazení cedule v parku byl přítomen i tehdy 88letý František Suchý ml., syn manželů Olgy a Františka, účastník odboje, za který si odseděl 12 let v komunistickém žaláři. Oba osudy se vzájemně prolínají na pozadí odboje proti nacistickému i komunistickému režimu.

František Suchý (* 21. 6. 1899  † 23. 1. 1982)

Od roku 1932 byl ředitelem Strašnického krematoria. Za protektorátu začali v krematoriu spalovat oběti politických vražd z Pankráce a Kobylis. František Suchý, i se svým synem, zapisoval jména popravených a uchovával jejich popel. Zachránili tak ostatky 2200 obětí nacizmu, které by jinak skončily na kompostu. Když po válce začali opět přivážet těla popravených, opět schovával popel obětí totalitního režimu, tentokrát komunistického. Za tuto odvahu obdržel roku 2011 řád T. G. M.

Komunistická perzekuce postihla celou rodinu vč. manželky a matky Olgy Suché (roz. Havlové). Rodiče byli poprvé zatčeni již v roce 1949 za pomoc jiné rodině při emigraci a definitivní rozsudek padl roku 1952 na 4 a 4,5 let.

František Suchý ml. (* 17. 4. 1927  † 7. 6. 2018)

Františkovi bylo pouhých 16 let, když pomáhal otci zapisovat jména lidí, kteří byli před pár hodinami nacisty popraveni. Když po válce začali opět přivážet těla popravených, rozhodl se k zapojení do odboje. Příbuzní obětí sice byli o kremaci informováni, ovšem nesměli vidět ani tělo, ani být přítomni obřadu. Mladý František držel v ruce též urnu Milady Horákové. Stejně jako rodiče byl zatčen roku 1952 a dostal 25 let na Mírově. Propuštěn byl na podzim roku 1964 po odpykání poloviny trestu. V roce 2017 obdržel Cenu Paměti národa.

125. VÝROČÍ NAROZENÍ FR. SUCHÉHO

Park, Olga, Krematorium
19. - 21. června 2024
Opečovat kvetoucí louku v parku Fr. Suchého

Park Františka Suchého
27. března 2024
Navštívit Olgu a zabydlet park

Park Františka Suchého, Prostor Olga
7. října 2023

Letní slunovrat, tedy 21. červen v sobě skrývá až nečekaně mnoho vrstev osudových a tragických událostí našich dějin. 21. června 1939 byla na území protektorátu zavedena protižidovská nařízení, do té doby platná na území nacistického Německa. Paradoxně v ten samý den se narodil poslední šéf StB Alojz Lorenc. 21. června 1949, přesně 10 let poté, spáchali komunisté první justiční vraždu. Ve věznici na Borech byl popraven Heliodor Pika. 21. června 1968 bylo zahájeno na československém území armádní cvičení států Varšavské smlouvy, které se stalo smutnou předzvěstí okupace z 21. srpna. Do tragické historie českého slunovratu zapadá i 21. červen 1621, kdy bylo na Staroměstském náměstí v Praze popraveno 27 českých pánů.

Kulturní akce k 21. červnu u příležitosti narození Františka Suchého st., má za cíl společně oslavit výročí významné osobnosti, po které je park pojmenován. Připomíná nejen osud zahradního architekta a ředitele krematoria Františka Suchého a jeho rodiny a jejich boj proti totalitě, ale všech kteří totalitě a násilí čelili, nebo stále čelí. Péčí o park a vizuálními obnovami depositáře směřuje k revitalizaci místa, aby se stalo, a nadále zůstalo, důstojnou památkou obětí, jejichž popel s nasazením vlastních životů oba Františkové zachránili pro pozůstalé i paměť národa.

Akce v Parku Františka Suchého se konaly a konají s podporou místních spolků, sousedů, dobrovolníků. Dále s podporou úřadu MČ Praha 10, Nadace Via, hl. m. Prahy a Ministerstva kultury ČR.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.