Cookie Consent by Free Privacy Policy website

We are fucked, but don’t panic

Galerie » Události » We are fucked, but don’t panic

výstava: 18. – 28. leden 2022, úterý – pátek 14 – 18 hodin

část výstavy prodloužena do 28. února, středy a čtvrtky 14 – 18 hodin

 

Observatoř pro sledování pozemských vztahů. Tak pojímá prostor Olga kolektiv Ateliéru dokumentární fotografie z FAMU – aby jej navštěvoval, sledoval a vnímal a přetvářel v souvislostech nejbližšího okolí a sítí křehkých vztahů pozemních politik.

Observatory for monitoring terrestrial relationships. The central point for that is space Olga used by collective of Studio of Documentary Photography (FAMU) to visit, watch, perceive and reshape it in the context of the immediate surroundings and the networks of fragile relations of land policies.

We are fucked, but don’t panic

18. - 28. únor 2022


Prostor Olga
Nad Primaskou 821/1 Praha 10 - Strašnice

Sdílet

vystavující / participující:
Anežka Pithartová
Tatiana Lvovská
Raphael Taterka
Anna Vopátková
Jakub Hons
Anushka Gambhir
Martin Lee
Madison Sable
Gabriela Kalná
Jakub Tulinger
Michael Ma
Juan Cevallos
Ekaterina Fonina
Ágnes Vokatá

kurátorující / podporující:
Veronika Daňhelová
Markéta Kinterová

“Ateliérovým tématem pro letošní zimní semestr, který kolektiv tráví v Olze, je inspirace aktuálně probíhající výstavou s názvem Critical Zones. Kritická zóna je termín popisující vrstvu bezpodmínečně nutnou pro existenci života na Zemi. Jedná se o mezioborové sepětí postavené na spolupráci a zkoumání toho, co se vyskytuje pod zemí a nad zemí, aby bylo lze hledat východiska komplexního pojetí života veškerých entit. To vše tvoří základní linku výstavy Bruno Latoura a Petera Weibela v Center of Art and Media v německém Karlsruhe, která je velkoryse přístupná také v online formě.
Naším záměrem je průběžně diskutovat Critical Zones, vytvářet vlastní reakce, intervence a performance včetně dokumentace. Smyslem těchto aktivit je rozšíření uvažování o tom, jakým způsobem může umění komunikovat palčivá témata spojená s klimatickou krizí a jak vykračovat z rámců výstavních provozů, které mohou být pro mnoho příjemců/kyň nedostupné. Olga je svým zaměřením a principy optimálním prostorem, jak napojit výše naznačené globální úvahy na lokální úroveň.”

fb událost
fb studio of documentary photography

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.