Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hřbitov bez hrobů; pietní biocentrum?

Galerie » Události » Hřbitov bez hrobů; pietní biocentrum?

BLANKA SOLÁR A ADAM VOKÁČ

Výstava: 12. ledna – 17. února 2024

Hřbitovní rezervace v českém krajinném kontextu jako pietní biocentra. Výstava je audiovizuální konfrontací obrazů vize „hřbitova budoucnosti’’ (bio diverzní komponované krajiny, místa, kde to žije) architektky Blanky Solár a kritického vnitřního hlasu hrobníka a zaměstnance krematoria, zprostředkovaného audio narativem Adama Vokáče. Ten upozorňuje na realitu současného pohřebního průmyslu s představením legislativních omezení v otázce volby naší poslední stopy.
Po více než 100 letech od legalizace pohřbu žehem, průmyslové reakce na problém pohřbívání rostoucích městských populací, vyžaduje téma kritickou revizi. Výstava vybízí k zamyšlení v této otázce a umožňuje připojit podpis k petici za svobodné a udržitelné pohřebnictví, vydanou spolkem Poslední stopa z.s.

Pietní biocentrum je ,,vizí hřbitova 21. století’’ a následným vývojem diplomové práce Projektivní prostor; Hřbitov bez hrobů Blanky Solár na FA VUT v Brně 2020. Koncepce se vztahuje ke dvěma oblastem; problematice biocenter a jejich údržby v české kulturní krajině a na druhé straně v současnosti probíhající debatě o liberalizaci pohřebního zákona a aktualizaci pohřebního průmyslu v Česku, která prosazuje moderní, ekologičtější přístupy, již dostupné v zahraničí – zejména, avšak nejenom kompostování lidských těl, tzv. „terramace“ (Německo, USA) a aktualizaci stávajících metod v méně zátěžové pro životní prostředí.

 

V rámci vernisáže proběhne přednáška a debata s autory výstavy a Vilémem Jurkem:

Blanka Solár absolvovala Fakultu architektury VUT v Brně a ročnípostgraduální studium na University of Strathclyde, Glasgow. Je zakládajícíarchitektkou studia bams office a iniciativy Cemetery of No Graves s cílempropojování relevantních odborníků a komunikace pro téma pietního biocentra.Od roku 2023 je členkou spolku Poslední stopa z.s. V současnosti se věnuje vlastní architektonické praxi a aktivismu spojenému s přírodním pohřebnictvím.

Adam Vokáč je hrobníkem a správcem Lučního hřbitova na Ďáblickém hřbitově v Praze. Absolvoval americký kurz Green Burial Masterclass a posléze založil spolek Poslední stopa, který se právě přírodním pohřebnictvím zabývá. Jeho prostřednictvím šíří osvětu o nových možnostech v pohřebnictví a cílí na jejich všeobecné i legislativní přijetí.

Hřbitov bez hrobů; pietní biocentrum?

12. ledna - 17. února 2024


Prostor Olga
Nad Primaskou 821/1
Praha 10 - Strašnice

Sdílet

Prostor Olga s galerií je pro veřejnost otevřen každou středu a čtvrtek od 14 do 18 hod. Výstavu můžete navštívit i během doprovodných akcí. Nebo po domluvě na telefonu 777 557 828.

Hlavní ambicí galerie je zpřístupnění současného umění širšímu publiku, stejně jako zaplnění prázdného místa na galerijní mapě a přizvání umělecké scény do lokality pražských Strašnic.

 

Projekt galerie je realizován s finanční podporou úřadu MČ Praha 10, hl. m. Prahy a Ministerstva kultury ČR.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.