Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Poslední zvonění

Galerie » Události » Poslední zvonění

POSLEDNÍ ZVONĚNÍ ● ATELIÉR BEZ VEDOUCÍHO

Doba trvání výstavy: 27. 6. – 8. 9. 2024

 

Ateliér bez vedoucího (ABV) vznikl jako studentská iniciativa zaměřená na umělecké vzdělávání s důrazem na nehierarchické struktury a rozhodování založené na celkové shodě, nebo-li konsensu.

Odmítaly*i jsme individualismus jako primární způsob organizace. Zajímal nás aktivizační potenciál studentstva a celkově jsme zpochybňovaly*i představy o neutralitě akademií. Analyzovaly*i jsme fungování uměleckých institucí a zabývali se myšlenkami radikální pedagogiky. Scházely*i jsme se, abychom sdílely*i specifické znalosti každého z nás a problematizovaly*i či aktualizovaly*i zavedené metody uměleckého vzdělávání a objevovaly*i jiné možnosti přijímání, vytváření a předávání nejen uměleckého poznání. Zpochybňovaly*i jsme individualistické mantry umělecké produkce.
V roce 2017 jsme v prostorách Akademie výtvarných umění v Praze uspořádaly*i konferenci o uměleckém vzdělávání, kde jsme tyto principy představily*i širší umělecké veřejnosti. Chtěly*i jsme prověřit naše myšlenky v konfrontaci s vedením i studujícími školy, a zároveň využít příležitosti společně formulovat jiné vize vzdělávání. Na konferenci zazněl náš text, který jsme kolektivně sepsaly*i z pohledu dneška v jiné době a odlišné životní situaci. Přesto ho i dnes stále chápeme jako relevantní pohled do střev uměleckého vzdělávání, a proto jsme se rozhodly*i jej znovu představit na této výstavě.

Výstava v galerii Olga je impulsem nejen k opětovnému setkání bývalého členstva ABV, ale především k zamyšlení se nad tématy, které tento kolektiv do českého uměleckého školství přinesl. A to ve chvíli, kdy si “etablovaní mistři” opět berou pozornost, a dožadují se návratu mocenského monopolu, který byl po dekády budován zakonzervováním vedoucích pozic v uměleckých a vzdělávacích institucích v polistopadové historii.

Memento napsané na stěně galerie můžeme chápat jako připomínku, že revolucí bylo mnoho, ale často přinesly jen obměnu podobně autoritativní moci. Členky a členové již zaniklého uskupení Ateliér bez vedoucího jsou již dávno po studiu, nebo studují doktorandské programy, a někteří obývají vedoucí pozice, které kdysi kriticky analyzovaly*i. Začínáme se proto ptát: Jaké ideály musí být na této hostině stráveny, pokud vůbec? Poslední zvonění je přechodovým rituálem, výjimečným momentem, kdy je studenstvu dovoleno dovádět v instituci, kterou opouští.

Poslední zvonění

27. června - 8. září 2024


Prostor Olga
Nad Primaskou 821/1
Praha 10 - Strašnice

Sdílet

Třetí výstava z cyklu DĚDICTVÍ KOLEKTIVŮ: ADAPTACE A PROMĚNA. Cyklus pro rok 2024 volně navazuje na roky předcházející (2023 – RODIČOVSKÁ, 2022 – DCERY SYNOVÉ MATKY OTCOVÉ) a rozšiřuje je o dimenzi sociálních vazeb, vztahů a forem, kde spolupráce a kolektiv jsou nahlíženy jako nezbytné aspekty udržitelnosti a přežití.

 

Projekt galerie je realizován s finanční podporou úřadu MČ Praha 10, hl. m. Prahy a Ministerstva kultury ČR.

Prostor Olga s galerií je pro veřejnost otevřen každou středu a čtvrtek od 15 do 19 hodin (POZOR! Ve středu 10. července bude prostor uzavřen.). Výstavu můžete navštívit i během doprovodných akcí. Nebo po domluvě na telefonu 777 557 828.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.